Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar en heel eenvoudig te downloaden.