Betalingen

Indien niet anders overeengekomen, hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.